Busstreiken medfører at at alle Brakars avganger i vårt distrikt blir innstilt og at elevene ved Hønefoss videregående skole må finne andre måter å komme seg til skolen på.

 

Illustrasjon med grønn tavle og koronasymbol

 

Elever som er hjemme på grunn av helseplager trenger ikke å levere legeerklæring, men må levere egenmelding.

Lærer hjelper tre elever

 

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til skolestart!  Vi gleder oss til å se dere. Skolen starter opp mandag 17. august. Men allerede torsdag 13. august begynner startsamtaler. Her finner du viktig info om skolestarten og smittevern.

Til toppen