Fra rødt til gult nivå i uke 3

Fra og med onsdag 20. januar går skolene i Norge fra rødt til gult nivå. Dette gjelder også Hønefoss vgs.

Regjeringen har beslutta at alle landets ungdomsskoler og videregående skoler skal gå tilbake til gult nivå fra onsdag 20. januar. Kommuner med høy smitte må vurdere om skoler fortsatt skal være på rødt nivå. Smittenivået i Ringerike tilsier at Hønefoss vgs skal gå over på gult nivå fra onsdag 20. januar. Mandag kveld kom det også melding fra kommuneoverlege Karin Møller i Ringerike om at skolene skal over på gult nivå. I meldinga påminnes det om hvor viktig det er å overholde de vanlige smittevernreglene med minimum en meter avstand, håndvask/bruk av håndsprit og hold deg hjemme hvis du er syk. 

Regjeringen og Utdanningsdirektoratet uttrykker forståelse for at det kan være krevende å snu om på planene på kort varsel. De skolene som trenger ekstra tid, kan bruke uke 3 på å planlegge overgangen fra rødt til gult.

For Hønefoss vgs gjelder følgende: den enkelte klasses lærerteam bestemmer når elevene skal tilbake til vanlig skole igjen, men seinest mandag 25. januar. For noen klasser betyr det at de er normalt tilbake på skolen onsdag 20. januar, for andre kan det være torsdag 21. januar eller fredag 22. januar. Alle elever vil få informasjon av sin kontaktlærer via Teams om hvordan ordningen blir for sin klasse.

Fra mandag 25. januar skal alle elever være tilbake på skolen som normalt, og følge de smittevernregler som gjelder for gult nivå. Merk at det kan være ulike regler for de elever som har utplassering som en del av sin opplæring. 

For skolens elever og ansatte: Her kan du lese mer om hva det innebærer å være på rødt, gult eller rødt nivå for vår skole.

Til toppen