Helsearbeiderfag med studiekompetanse (fireårig)

Klikk for stort bildeVi tilbyr et 4-årig utdanningsløp som gir dobbel kompetanse: fagbrev helsefagarbeider og generell studiekompetanse.

I løpet av fire år får elevene fem års utdanning. Fra år tre vil de motta lærlingelønn. Løpet er et samarbeid mellom kommuner/bedrift og skole. Elevene blir ansatt i en kommune/bedrift og inngår lærekontrakt for læreløpet fra første år.

Løpet er bygget opp med både undervisning i skole, undervisning i bedrift og læretid i bedrift.

  • Første året to dager i bedrift, tre dager skole
  • Andre året to dager i bedrift, tre dager skole
  • Tredje året tre dager i bedrift, to dager skole
  • Fjerde året fire dager i bedrift, en dag i skole. 

Etter fullført løp vil du ha et fagbrev som helsefagarbeider og kan gå rett ut i jobb, men du har også generell studiekompetanse, noe som betyr at du kan starte opp med høyere utdanning på de fleste høgskoler/universitet.

Dette utdanningsløpet går også under betegnelsen YSK-løp (Yrkes- og studiekompetanse). Forskjellen på vårt løp og andre YSK-løp er at elevene får generell studiekompetanse, men ikke fordyping i realfag.

Du som søker 4-årig dobbeltkompetanseløp bør:

  • være omsorgsfull og trives med mennesker rundt deg
  • være pålitelig og villig til å ta ansvar
  • ha evne til både å samarbeide med andre og arbeide selvstendig - evne til å møte mennesker med ulik kulturell bakgrunn i ulike livssituasjoner
  • like å jobbe med skolearbeid

Som helsefagarbeider utdanner du deg til å arbeide med mennesker i alle aldre; med praktisk pleie-, omsorg- og miljøarbeid i ulike institusjoner som sykehus, sykehjem, dagsenter, rusmiddelomsorg, hjemmebasert tjenester mm.

Programfagene:

Helsefremmende arbeid
Helsefremmende arbeid handler om profesjonell helsehjelp, pleie, omsorg og aktiviteter som fremmer helse, trivsel og livskvalitet. Du lærer grunnleggende sykepleie, praktiske hygienetiltak, forebygging av smitte og sammenheng mellom kroppens oppbygging, funksjoner og sykdomslære.

Kommunikasjon og samhandling

Du får kunnskap om empati, respekt og toleranse som grunnleggende verdier for helsefagarbeideren - og om egen selvfølelse og integritet. Du lærer å jobbe sammen med andre yrkesgrupper for å oppnå helhet og sammenheng i tilbudet til pasientene og brukerne.

Yrkesutøvelse

Her får du kunnskap om hvordan menneskers fysiske og psykiske helse kan ivaretas. Du lærer om planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av eget arbeid, og om helsefagarbeiderens rolle og ansvar i samarbeid med andre yrkesgrupper. 

Yrkesfaglig fordypning

Yrkesfaglig fordypning gjennomføres som praksis i bedrift.

Les mer her

Til toppen